Armoede en schulden in relatie tot meedoen in de maatschappij

Als je langdurig in armoede leeft of structureel stress hebt over schulden, dan kan dit een ernstige belemmering vormen in het meedoen in de maatschappij. Het zorgt voor minder zelfvertrouwen en veerkracht. En het heeft negatieve gevolgen voor je gezondheid. Het leidt tot chronische stress en zelfs een lagere levensverwachting.

armede en schulden

De noodzaak om hier aandacht aan te besteden is groot. In de eerste plaats voor de mensen zelf. Zij moeten weer het licht aan het einde van de tunnel gaan zien. Vanuit maatschappelijk perspectief is het belangrijk om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. En maatschappelijke kosten te besparen. De arbeidsmarkt en voorzieningen kennen complexe structuren. Hoe kan maatwerk integraal worden aangeboden, zodat we ervoor zorgen dat mensen uit de uitkering komen, financieel gezond de arbeidsmarkt op kunnen, onderwijs kunnen volgen, en vooral: zinvol kunnen meedoen aan de maatschappij?

Schuldenlab070 verkent innovaties op het snijvalk van armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en scholing. Welke publiek-private samenwerkingen bieden kansen? Hoe kunnen we tot gedeelde belangen komen in dit speelveld?

Projecten vanuit deze innovatie

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. 

Cliënten van de Reclassering
Vroege interventie