Energiearmoede

Duurzaamheid staat hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Er zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld om meer gebruik te maken van elektra en minder van gas. Overstappen naar schone energie is kostbaar en niet altijd betaalbaar voor mensen met een smalle beurs.