Energiearmoede

Duurzaamheid staat hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Er zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld om meer gebruik te maken van elektra en minder van gas. Overstappen naar schone energie is kostbaar en niet altijd betaalbaar voor mensen met een smalle beurs.

Energiearmoede

10% van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dat noemen we energiearmoede. Daarnaast zijn er huishoudens die zo weinig mogelijk energie verbruiken om de kosten laag te houden. Dit komt vooral voor onder ouderen en kan negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Deze mensen kunnen niet overstappen op schone energie omdat de middelen ontbreken. Als de transitie naar schone energie verder vordert, wordt dezelfde doelgroep geconfronteerd met een nog hogere energierekening. Het is immers de bedoeling dat schoner straks ook goedkoper wordt.

Schuldenlab070 wil dit thema samen met energieleveranciers en bekabelaars op de agenda zetten.