Financiële zelfredzaamheid bij LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zıj doen soms impulsieve aankopen of hebben moeite met het begrijpen van facturen en rekeningen. Ze kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien en daardoor zijn ze vatbaar voor schulden en financieel misbruik.

Straatzicht Den Haag

We willen ervoor zorgen dat deze doelgroep financieel stabiel wordt en blijft. Hiervoor is het van belang om preventieve instrumenten te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten hen beschermen tegen financiële problemen die gepaard gaan met problematiek op andere leefdomeinen, zoals dak- of thuisloosheid. Voor deze innovatie wordt gezocht naar een methode en/of instrument die mensen met LVB (proactief)  prikkelt bij:

  • Financiële handelingen, het voorkomen van onverstandige financiële keuzes en uitgaven die niet passen binnen hun huishoudboekje.
  • Nakomen van bestaande/gemaakte afspraken met officiële instellingen. Het gaat hier om afspraken met instellingen die hun inkomen verstrekken en/of reguleren.

Projecten vanuit deze innovatie

Het Vaste Lasten Pakket helpt mensen met beginnende risicovolle financiële problemen om zeven belangrijke vaste lasten maandelijks volledig en op tijd te betalen. In ruil voor deelname krijgen deelnemers direct inzicht in wat zij de rest van de maand vrij te besteden hebben én een betalingskorting.  

Mensen met laag inkomen en veel regelingen
Preventie