Financiële zelfredzaamheid bij LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zıj doen soms impulsieve aankopen of hebben moeite met het begrijpen van facturen en rekeningen. Ze kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien en daardoor zijn ze vatbaar voor schulden en financieel misbruik.

Straatzicht Den Haag

We willen ervoor zorgen dat deze doelgroep financieel stabiel wordt en blijft. Hiervoor is het van belang om preventieve instrumenten te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten hen beschermen tegen financiële problemen die gepaard gaan met problematiek op andere leefdomeinen, zoals dak- of thuisloosheid. Voor deze innovatie wordt gezocht naar een methode en/of instrument die mensen met LVB (proactief)  prikkelt bij:

  • Financiële handelingen, het voorkomen van onverstandige financiële keuzes en uitgaven die niet passen binnen hun huishoudboekje.
  • Nakomen van bestaande/gemaakte afspraken met officiële instellingen. Het gaat hier om afspraken met instellingen die hun inkomen verstrekken en/of reguleren.

Projecten vanuit deze innovatie

Rust en overzicht in de financiën voor mensen die risico lopen op schulden en misschien al te maken hebben met betaalproblemen. Met het Vaste Lasten Pakket zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste zeven vaste lasten centraal geregeld. Hiermee hebben deelnemers direct zicht op wat ze de rest van de maand kunnen besteden én hebben minder zorgen of de vaste lasten wel op tijd betaald worden.

Mensen met laag inkomen en veel regelingen
Preventie