Innovaties

In 2020 richt Schuldenlab070 zich op 7 innovatiethema’s. Op deze thema’s willen we vernieuwende aanpakken ontwikkelen, gericht op een schuldenzorgenvrije toekomst voor elke Hagenaar. De zoektocht naar welke aanpak het beste is voor ieder thema is nu in volle gang.

Voor een perspectief op een beter bestaan is het noodzakelijk dat huisvesting goed geregeld is. Wanneer er een huisuitzetting dreigt of mensen thuisloos zijn, en er sprake is van problematiek op meerdere leefdomeinen, komen mensen niet verder in ondersteuningstrajecten.

Als je langdurig in armoede leeft of structureel stress hebt over schulden, dan kan dit een ernstige belemmering vormen in het meedoen in de maatschappij. Het zorgt voor minder zelfvertrouwen en veerkracht. En het heeft negatieve gevolgen voor je gezondheid. Het leidt tot chronische stress en zelfs een lagere levensverwachting.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zıj doen soms impulsieve aankopen of hebben moeite met het begrijpen van facturen en rekeningen. Ze kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien en daardoor zijn ze vatbaar voor schulden en financieel misbruik.

Steeds vaker wordt technologie ingezet in het verbeteren van schuldhulpverlening. Ook zetten steeds meer organisaties kunstmatige intelligentie en algoritmes in als hulpmiddel bij of vervanger van dienstverlening.

Duurzaamheid staat hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Er zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld om meer gebruik te maken van elektra en minder van gas. Overstappen naar schone energie is kostbaar en niet altijd betaalbaar voor mensen met een smalle beurs.

Schulden lopen vaak in korte tijd fors op doordat o.a. invorderingsmaatregelen worden doorgevoerd  als de burger door beperkte betaalcapaciteit niet of niet tijdig kan betalen.

Scheiden is één van de levensgebeurtenissen die een grote impact kan hebben op de financiële situatie van mensen. Als er kinderen in het spel zijn en is sprake van een slechte verstandhouding wordt de situatie ernstiger.