Verkenning generatiearmoede

Samen met de Alliantie Kinderarmoede en de beleidsafdeling Armoede en Schulden werd tijdens de Denktank van Schuldenlab070 in maart 2021 een doorvertaling gemaakt naar de Haagse situatie. Vanwege de complexiteit van het thema en de wens om een integrale aanpak, besloot Schuldenlab070 om samen met Society Impact een nieuw innovatiespoor uit te lopen op generatiearmoede. In september 2021 heeft Society Impact daarom drie digitale kennissessies georganiseerd om een antwoord te formuleren op de vraag hoe we een mogelijke systeemdoorbraak kunnen ontwikkelen op het gebied van generatiearmoede in Den Haag.

cover Van Compenseren naar Investeren

Projecten vanuit deze innovatie

Hoe kan het dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven? Hoe zorgen we ervoor dat financiële achterstand van ouders niet langer de kansengelijkheid van henzelf en hun kinderen in de weg zit? Schuldenlab070 en Society Impact zijn samen op zoek naar een systeemdoorbraak om generatiearmoede in Den Haag een halt toe te roepen.