Verkenning schulden en GGZ

In oktober 2021 organiseerde Schuldenlab070 een webinar over de integrale aanpak van GGZ & schulden. Voor dit webinar werd door Society Impact en Rebel een verkenning geschreven om de mogelijke relaties tussen deze twee vraagstukken bloot te leggen. Het webinar is vervolgens gebruikt als input om de verkenning verder te verrijken.

cover Verkenning schulden en GGZ

Lees hier het (voorlopige) eindverslag 

Verkenning schulden en GGZ