Pilots

Hier vindt u een overzicht van de pilots die vanuit Schuldenlab070 zijn en worden ontwikkeld. Schuldenlab070 heeft lopende pilots én nieuwe initiatieven. Schuldenlab070 gelooft er in dat schuldenproblematiek effectief bestreden kan worden door op alle stadia van schulden tegelijk in te zetten De pilots zijn gericht op preventie, signalering, interventie of curatie.

In Den Haag komen gemiddeld tweehonderd vrouwen per jaar, vaak met hun kinderen, in de vrouwenopvang terecht. Naar schatting de helft van deze vrouwen kampt met schulden. Dat belemmert hun herstel. De pilot ‘Schulden en Vrouwenopvang’ richt zich op de aanpak van hun schulden zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw toekomstperspectief.

De doelstelling van de pilot Schuldenzorgvrij uit detentie is starten met schuldhulpverlening, als iemand nog in detentie zit. Dit voorkomt een oplopende schuldenlast en kan hopelijk een bijdrage leveren aan een beter perspectief voor gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij.