Projecten

Hier vindt u een overzicht van de projecten die vanuit Schuldenlab070 zijn en worden ontwikkeld. Het Schuldenlab070 heeft lopende projecten én nieuwe initiatieven. Het Schuldenlab070 gelooft er in dat schuldenproblematiek effectief bestreden kan worden door op alle stadia van schulden tegelijk in te zetten De projecten zijn gericht op preventie, signalering, interventie of curatie.

Rust en overzicht in de financiën voor mensen die risico lopen op schulden en misschien al te maken hebben met betaalproblemen. Met het Vaste Lasten Pakket zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste zeven vaste lasten centraal geregeld. Hiermee hebben deelnemers direct zicht op wat ze de rest van de maand kunnen besteden én hebben minder zorgen of de vaste lasten wel op tijd betaald worden.

Mensen met laag inkomen en veel regelingen
Preventie

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. 

Cliënten van de Reclassering
Vroege interventie

De Saldobaas app is een handige tool voor studenten om overzicht te krijgen over hun financiën. De app is een ‘maatje’ die de jongeren leert hoe je kunt budgetteren. De applicatie biedt studenten persoonlijke hulp met het maken van een financieel overzicht. 

Jongeren
Preventie

De doelstelling van Geldzaken070 is ‘meer mensen met financiële zorgen vroegtijdig verbinden aan de juiste ondersteuning, zodat geldzaken geen geldzorgen en problemen worden’.

Mensen met een risico op schulden
Vroege interventie

Met het project Sociaal Hospitaal hielpen we Haagse gezinnen met het oplossen van hun problemen. In het project optimaliseren we zorg en ondersteuning, betrekken we het gezin en is een maatschappelijke kosten-batenanalyse het startpunt. 

Multi probleemgezinnen
Curatie