Projecten

Hier vindt u een overzicht van de projecten die vanuit Schuldenlab070 zijn en worden ontwikkeld. Het Schuldenlab070 heeft lopende projecten én nieuwe initiatieven. Het Schuldenlab070 gelooft er in dat schuldenproblematiek effectief bestreden kan worden door op alle stadia van schulden tegelijk in te zetten De projecten zijn gericht op preventie, signalering, interventie of curatie.

Naast het ontbreken van woonruimte is schuldenproblematiek reden nummer twee aarom mensen niet uitstromen ui de maatschappelijke. Een traject van schuldhulpverlening is pas mogelijk wanneer iemand een stabiele woon- en verblijfplaats heeft. De pilot ‘Daklozen-perspectiefaanpak’ werkt aan een toekomstperspectief zonder deze voorwaarde.

Schuldenvrij terug in de maatschappij: dat is waar reclasseringscliënten en ex-gedetineerden bij gebaat zijn. Het vergroot hun kansen op een succesvolle re-integratie en participatie in de maatschappij.

Cliënten van de Reclassering

In Den Haag komen gemiddeld tweehonderd vrouwen per jaar, vaak met hun kinderen, in de vrouwenopvang terecht. Naar schatting de helft van deze vrouwen kampt met schulden. Dat belemmert hun herstel. De pilot ‘Schulden en Vrouwenopvang’ richt zich op de aanpak van hun schulden zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw toekomstperspectief.

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. 

Cliënten van de Reclassering
Vroege interventie

De Saldobaas app is een handige tool voor studenten om overzicht te krijgen over hun financiën. De app is een ‘maatje’ die de jongeren leert hoe je kunt budgetteren. De applicatie biedt studenten persoonlijke hulp met het maken van een financieel overzicht. 

Jongeren
Preventie