Resultaten

Hier vindt u een overzicht van de projecten die vanuit Schuldenlab070 succesvol zijn ontwikkeld en afgerond. Sommigen daarvan zijn opgeschaald en overgenomen door andere gemeenten.

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in gemeente Den Haag helpt jongeren die door schulden in de problemen zijn gekomen. Deelnemers worden zo snel mogelijk schulden(zorgen)vrij gemaakt. Zo ontstaat er ruimte om aan de slag te gaan met een perspectiefplan op maat.

Jongeren
Interventie

Samen Zorgenvrij Wonen: dat is de ambitie van de pilot Zuid West, Thuis Best. Bewoners krijgen collectief ondersteuning, speciaal gericht op schulden, multiproblematiek en het versterken van de bewoners-community.

Multi probleemgezinnen
Interventie

De oorspronkelijke titel van het project was ‘LED verlichting voor minima’. Het doel was om de drempel om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen in huis te verlagen. 

Huurders met een laag besteedbaar inkomen
Vroege interventie

Met Amargi benutten we de kracht van Hagenaars om mede-Hagenaars met geldzorgen en betalingsachterstanden te helpen makkelijker rond te komen en mogelijkheden voor besparingen te benutten. Het doel is Haagse huishoudens met risico op schulden te koppelen aan een vrijwilliger, waarbij ingezet wordt op buurtgenoten.

Mensen met achterstanden
Vroege interventie

Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op voorzieningen van de overheid zoals zorg en bijstand en lopen onderwijsinstellingen diplomabekostiging mis.

Studenten
Vroege interventie

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand.

Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Preventie

Met de pilot Collectief Schuldregelen vervangen we de individuele aanpak van schulddossiers door een collectieve afhandeling. De gemeente Den Haag en schuldeisers maken vooraf afspraken over de afhandeling van openstaande schulden.

Mensen in de schuldhulpverlening
Curatie

Inwoners kunnen bij de Helpdesk Geldzaken binnenlopen voor al hun vragen over geld, snel inzicht in inkomsten en uitgaven en gratis advies. 

Mensen met vragen over financiën
Preventie