Sociaal Hospitaal (SOHOS)

Met het project Sociaal Hospitaal hielpen we Haagse gezinnen met het oplossen van hun problemen. In het project optimaliseren we zorg en ondersteuning, betrekken we het gezin en is een maatschappelijke kosten-batenanalyse het startpunt. 

Projectleider
Eelke Blokker
Doelgroep
Multi probleemgezinnen
Schuldfase
Curatie
Status
Lopend