Sociaal incasseren

Schulden lopen vaak in korte tijd fors op doordat o.a. invorderingsmaatregelen worden doorgevoerd  als de burger door beperkte betaalcapaciteit niet of niet tijdig kan betalen.

Sociaal incasseren

De schuldeiser voert de invorderingsmaatregelen zelf uit of draagt de vordering over aan tussenpersonen, incassobureaus en deurwaarders. Dit maakt dat de openstaande schuld vele malen hoger kan zijn dan de oorspronkelijke vordering. In de beginperiode probeert de schuldenaar het ene gat te vullen met het andere. Maar gedurende het proces ontstaat er een neerwaartse spiraal, met het risico dat de invorderingen niet meer ingelopen kunnen worden. Zowel de schuldeiser als de schuldenaar hebben hier geen baat bij. Ook lopen de maatschappelijke kosten op.

Duurzame oplossing

Sociaal incasseren kan hierbij een duurzame oplossing bieden en is gericht op primaire schuldeisers en incassobureaus. Bij de schuldeisers is de inzet hen te motiveren om te komen tot een sociaal invorderingsbeleid, waarbij zij eerst zelf in gesprek gaan met de schuldenaar om samen tot oplossingen te komen. Indien blijkt dat de schuldenaar meerdere problemen heeft, zou in deze oplossingsrichting breder gekeken moeten worden naar aanvullende ondersteuning die de schuldenaar nodig heeft. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de schuldeiser, maar ook vanuit de gemeente en/of maatschappelijke instellingen. Bij de incassobureaus willen we een pilot ontwikkelen waarbij deze bureaus sociaal invorderingsbeleid doorvoeren én bij vorderingen van diverse incassobureaus de invordering via één kanaal laten verlopen om de administratieve vorderingskosten te beperken.

Binnen dit thema zal een businesscase aan moeten tonen dat de hierboven omschreven werkwijze loont en daarmee een duurzame oplossing biedt voor zowel de burger als de schuldeisers.