Van compenseren naar investeren

Kwetsbare huishoudens hebben te weinig geld om duurzaam uit de armoede te komen of uit de schulden te blijven. We blijven als overheid compenseren. Ook ontbreekt het vaak aan buffers om financiële tegenvallers op te vangen, laat staan mogelijkheden om vermogen op te bouwen.  Vanuit de noodzaak om hierin patronen te doorbreken en het accent te leggen op duurzaam perspectief voor kwetsbare huishoudens is het opbouwen van vermogen voor huishoudens de sleutel voor financiële emancipatie van kwetsbare huishoudens.

van compenseren naar investeren

Er is meer dan voldoende aandacht voor betalingsproblemen en schulden onder huishoudens en het oplossen daarvan. Ook (intergenerationele) armoede en het verwerven van (meer) inkomen uit arbeid voor kwetsbare huishoudens staan volop in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke schijnwerpers. Kwetsbare huishoudens hebben te weinig geld om duurzaam uit de armoede te komen of uit de schulden te blijven. We blijven als overheid compenseren. Ook ontbreekt het vaak aan buffers om financiële tegenvallers op te vangen, laat staan mogelijkheden om vermogen op te bouwen. Vanuit de noodzaak om hierin patronen te doorbreken en het accent te leggen op duurzaam perspectief voor kwetsbare huishoudens is het opbouwen van vermogen voor huishoudens de sleutel voor financiële emancipatie van kwetsbare huishoudens.