Wonen in relatie tot armoede en schulden

Voor een perspectief op een beter bestaan is het noodzakelijk dat huisvesting goed geregeld is. Wanneer er een huisuitzetting dreigt of mensen thuisloos zijn, en er sprake is van problematiek op meerdere leefdomeinen, komen mensen niet verder in ondersteuningstrajecten.

Wonen

Een woning vormt hierin een belangrijke basis. Daarom is de ambitie om meerdere gamechangers te ontwikkelen die ofwel huisuitzettingen tegengaan, of voor thuislozen de problematiek rondom wonen en andere leefgebieden oplossen. Denk hierbij aan:

  1. Oprichten van een daklozen perspectief fonds waarlangs jongeren en andere kwetsbare doelgroepen voorzien kunnen worden van huisvesting;
  2. Verkennen van een doorbraak hypotheek;
  3. Ombouwen van een bestaand pand tot studio’s.
  4. Verkennen van de mogelijkheden tot plaatsing van containerwoning

Projecten vanuit deze innovatie

Samen Zorgenvrij Wonen: dat is de ambitie van de pilot Zuid West, Thuis Best. Bewoners krijgen collectief ondersteuning, speciaal gericht op schulden, multiproblematiek en het versterken van de bewoners-community.

Multi probleemgezinnen
Interventie

De oorspronkelijke titel van het project was ‘LED verlichting voor minima’. Het doel was om de drempel om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen in huis te verlagen. 

Huurders met een laag besteedbaar inkomen
Vroege interventie

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand.

Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Preventie