De Gemeente Den Haag werkt samen met publieke en private partners om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen.

'It takes a city to solve a debt'​

In Schuldenlab070 werken we aan een schuldenzorgvrij Den Haag door het realiseren van innovaties op het gebied van schulden en armoede. Met een vraaggericht aanbod van pilots stellen we het perspectief van de Haagse inwoners centraal en streven we ernaar ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken. Waar mogelijk maken we gebruik van publiek-private samenwerking.

Meer over schuldenlab070