Onderzoek

Rapporten en onderzoek van Schuldenlab070

 

 

Rapport: In gesprek met Haagse ondernemers (voorjaar 2022)

De directe en indirecte gevolgen van de coronacrisis bezorgden veel ondernemers geld- en kopzorgen. Desondanks merkten NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en Schuldenlab070 dat het niet vanzelfsprekend is dat ondernemers bij een helpende organisatie terecht komen. Hierbij speelt zowel de vindbaarheid van hulp, als de aansluiting tussen vraag en aanbod een rol. In de lokale context van gemeente Den Haag besloten NSR en Schuldenlab070 daarom een pilot te starten. De achterliggende vraag is: helpt het om ondernemers actief te vragen hoe het met hen gaat en, waar nodig, te wijzen op hulp?

Eindverslag "Verkenning generatiearmoede"

Samen met de Alliantie Kinderarmoede en de beleidsafdeling Armoede en Schulden werd tijdens de Denktank van Schuldenlab070 in maart 2021 een doorvertaling gemaakt naar de Haagse situatie. Vanwege de complexiteit van het thema en de wens om een integrale aanpak, besloot Schuldenlab070 om samen met Society Impact een nieuw innovatiespoor uit te lopen op generatiearmoede. In september 2021 heeft Society Impact daarom drie digitale kennissessies georganiseerd om een antwoord te formuleren op de vraag hoe we een mogelijke systeemdoorbraak kunnen ontwikkelen op het gebied van generatiearmoede in Den Haag.

Verkenning schulden en GGZ

In oktober 2021 organiseerde Schuldenlab070 een webinar over de integrale aanpak van GGZ & schulden. Voor dit webinar werd door Society Impact en Rebel een verkenning geschreven om de mogelijke relaties tussen deze twee vraagstukken bloot te leggen. Het webinar is vervolgens gebruikt als input om de verkenning verder te verrijken.