Onze ambitie: Schuldenproblematiek slimmer en beter aanpakken

In Den Haag wonen naar schatting 30.000 huishoudens die hun schulden niet meer kunnen betalen. En dat aantal groeit, met alle maatschappelijke, maar ook sociale gevolgen van dien.

Het krijgen van schulden komt lang niet altijd door het uitgavenpatroon. Zo moeten steeds meer mensen rondkomen van een minimuminkomen, zijn uitgaven fors toegenomen door bijvoorbeeld gestegen huren en brengen ingrijpende gebeurtenissen als werkloosheid of een echtscheiding mensen ongewild in de problemen. Vaak raken mensen door schulden in een isolement, met weer nieuwe problemen tot gevolg. Het Schuldenlab070 is opgericht om deze vicieuze cirkel te doorbreken, met andere ogen naar schuldhulp te kijken en te werken aan een schuldenvrij Den Haag.

Portret Erik Jan

Erik Jan Bosch

Coördinator Kennis en innovatie
Portret Frank

Frank Okhuijsen

Domeinmanager financiële hulpverlening
Portret Sadik

Sadik Harchaoui

Mede oprichter en buitenboordmotor
Tessel

Tessel van der Varst

Programma coördinator
Ayten

Ayten Arslan

Programma secretaris

In het Schuldenlab070 werken 28 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen. We ontwikkelen gezamenlijk innovatieve oplossingen en aanpakken. Iedereen mag en kan meedoen en meedenken: bedrijven, overheden, vermogensfondsen en banken, maar ook bijvoorbeeld ondernemers, ontwerpers en onderzoekers. Samen bedenken we innovatieve oplossingen en aanpakken op het gebied van schulden en armoede. Download onze infographic.

Partnerraad Schuldenlab070

Eind 2019 is de Partnerraad Schuldenlab070 geïnstalleerd. De Partnerraad vormt een vertegenwoordiging van alle partners van Schuldenlab070 en bestaat uit:

  • Han van Esch (Philadelphia),
  • Joyce van Est (ASN Bank),
  • Huug de Deugd, voorzitter (Hogeschool InHolland),
  • Arron Bell (CAK),
  • Rudolph de Groot (Staedion)
  • Fred Dukel (gemeente Den Haag).

De Partnerraad Schuldenlab070 stelt, in afstemming met de partners, het jaarplan met de nieuwe innovatiethema’s vast, monitort de voortgang op innovaties, volgt de lopende projecten en denkt mee over financiering en fondsenwerving. Hiermee vormt de Partnerraad niet alleen de schakel tussen de partners van Schuldenlab070 maar ook met andere relevante stakeholders.

SchuldenlabNL

In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht samen aan het opschalen van projecten die kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgenvrij maken. SchuldenlabNL levert een bijdrage door reeds beproefde projecten op het terrein van vroegsignalering, preventie en curatie, die mensen duurzaam schuldenzorgenvrij maken, op te schalen en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen.

Door samen te werken maken we meer impact