Onze ambitie: Schuldenproblematiek slimmer en beter aanpakken

Vanuit Schuldenlab070 verkennen we nieuwe mogelijkheden om schulden en armoede op te lossen en te voorkomen, we jagen hiertoe innovatie en vernieuwing aan zodat onze organisatie en omgeving innoveert en vernieuwd, zodat inwoners schulden- en zorgenvrij zijn en blijven, en hun perspectief kunnen vergroten.

Het krijgen van schulden komt lang niet altijd door het uitgavenpatroon. Zo moeten steeds meer mensen rondkomen van een minimuminkomen, zijn uitgaven fors toegenomen door bijvoorbeeld gestegen huren en brengen ingrijpende gebeurtenissen als werkloosheid of een echtscheiding mensen ongewild in de problemen. Vaak raken mensen door schulden in een isolement, met weer nieuwe problemen tot gevolg. Schuldenlab070 is opgericht om deze vicieuze cirkel te doorbreken, met andere ogen naar schuldhulp te kijken en te werken aan een schuldenvrij Den Haag.

Bekijk hier onze infographics waarin wij de innovaties en pilots in het kort beschrijven.

  Fred Dukel

  Fred Dukel

  Voorzitter netwerk Schuldenlab070
  Tessel

  Tessel van der Varst

  Programma coördinator
  Floor Hoekstra

  Floor Hoekstra

  Projectleider
  Ayten

  Ayten Arslan

  Programma secretaris

  Partners

  In Schuldenlab070 werken 29 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen. We ontwikkelen gezamenlijk innovatieve oplossingen en aanpakken. Iedereen mag en kan meedoen en meedenken: bedrijven, overheden, vermogensfondsen en banken, maar ook bijvoorbeeld ondernemers, ontwerpers en onderzoekers. Samen bedenken we innovatieve oplossingen en aanpakken op het gebied van schulden en armoede. 

   SchuldenlabNL

   In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht samen aan het opschalen van projecten die kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgenvrij maken. SchuldenlabNL levert een bijdrage door reeds beproefde projecten op het terrein van vroegsignalering, preventie en curatie, die mensen duurzaam schuldenzorgenvrij maken, op te schalen en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen.

   Onze partners