Zoekrichtingen

Op onderstaande thema’s willen we vernieuwende aanpakken ontwikkelen, gericht op een schuldenzorgenvrije toekomst voor elke Hagenaar. De zoektocht naar welke aanpak het beste is voor ieder thema is nu in volle gang.

portemonnee

Gezonde portemonnee voor een kansrijke start

Financiële problemen hebben aantoonbaar invloed op de gezondheid. Mensen met schulden vragen meer zorg en financiële stress heeft veel invloed op het (ongeboren) kind dat zij daar op latere leeftijd nog steeds de gevolgen van ondervinden. Klachten zijn met elkaar verweven, de aanpak niet. Daarom willen we een interventie ontwikkelen die aansluit bij de relatie tussen financiële stress en gezondheid. Met multidisciplinaire teams van ervaringsdeskundigen en specialisten uit de zorg en financiën hebben we drie oplossingen ontworpen voor het vraagstuk: Hoe kunnen we Haagse (aanstaande) ouders financieel stressvrij maken? Deze ideeën worden nu uitgewerkt naar concepten die getoetst kunnen worden in de praktijk. Klik hier voor de nieuwsbrieven van de gezonde portemonnee.

flatgebouw

Wonen in relatie tot armoede en schulden

Voor een perspectief op een beter bestaan is het noodzakelijk dat huisvesting goed geregeld is. Wanneer er een huisuitzetting dreigt of mensen thuisloos zijn, en er sprake is van problematiek op meerdere leefdomeinen, komen mensen niet verder in ondersteuningstrajecten.

verwarming

Energiearmoede

Duurzaamheid staat hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Er zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld om meer gebruik te maken van elektra en minder van gas. Overstappen naar schone energie is kostbaar en niet altijd betaalbaar voor mensen met een smalle beurs.

regeldag vrouwenopvang

Regeldag Vrouwenopvang

Met de “regeldag” vrouwenopvang willen we vrouwen sneller en effectiever ondersteunen bij administratieve en financiële processen/knelpunten. Dit doen we op een duurzame manier (ontwikkelen van routines) die beter aansluit bij wat zijnodig hebben, zodat ze zich sneller kunnen richten op hun mogelijkheden en een nieuw toekomstperspectief.

van compenseren naar investeren

Van compenseren naar investeren

Kwetsbare huishoudens hebben te weinig geld om duurzaam uit de armoede te komen of uit de schulden te blijven. We blijven als overheid compenseren. Ook ontbreekt het vaak aan buffers om financiële tegenvallers op te vangen, laat staan mogelijkheden om vermogen op te bouwen.  Vanuit de noodzaak om hierin patronen te doorbreken en het accent te leggen op duurzaam perspectief voor kwetsbare huishoudens is het opbouwen van vermogen voor huishoudens de sleutel voor financiële emancipatie van kwetsbare huishoudens.

inzetten gezondheidstechnologie

Inzetten gezondheidstechnologie

Rondom het thema stress en schulden onderzoeken we hoe we innovatieve gezondheidstechnologieën kunnen inzetten om stress en slapeloosheid tegen te gaan bij mensen met schulden. Hulp bieden bij het oplossen van schulden is natuurlijk het meest belangrijk als iemand met schulden te maken heeft, maar in dit innovatiethema kijken we juist naar de relatie met gezondheid. 

geld in portemonnaie

Hulp bij geld zorgen

Het eerste innovatiespoor is “Hulp bij geld zorgen”. Hierbij gaan we dieper in op de beeldvorming van mensen met schulden en schuldhulpverlening. Schaamte en taboe zijn hierbij belangrijke onderwerpen, maar we willen juist onderzoeken hoe positieve frames en het inzetten van begrippen zoals “positief belonen” ervoor kunnen zorgen dat mensen eerder hulp zoeken.