Hulp bij geld zorgen

Het eerste innovatiespoor is “Hulp bij geld zorgen”. Hierbij gaan we dieper in op de beeldvorming van mensen met schulden en schuldhulpverlening. Schaamte en taboe zijn hierbij belangrijke onderwerpen, maar we willen juist onderzoeken hoe positieve frames en het inzetten van begrippen zoals “positief belonen” ervoor kunnen zorgen dat mensen eerder hulp zoeken.  

geld in portemonnaie