Schulden en Vrouwenopvang - Plan voor nieuw toekomstperspectief

In Den Haag komen gemiddeld tweehonderd vrouwen per jaar, vaak met hun kinderen, in de vrouwenopvang terecht. Naar schatting de helft van deze vrouwen kampt met schulden. Dat belemmert hun herstel. De pilot ‘Schulden en Vrouwenopvang’ richt zich op de aanpak van hun schulden zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw toekomstperspectief.

Projectleider
Schuldenlab070