Schuldenzorgenvrij uit detentie

De doelstelling van de pilot Schuldenzorgvrij uit detentie is starten met schuldhulpverlening, als iemand nog in detentie zit. Dit voorkomt een oplopende schuldenlast en kan hopelijk een bijdrage leveren aan een beter perspectief voor gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij.