Generatiearmoede

Hoe kan het dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven? Hoe zorgen we ervoor dat financiële achterstand van ouders niet langer de kansengelijkheid van henzelf en hun kinderen in de weg zit? Schuldenlab070 en Society Impact zijn samen op zoek naar een systeemdoorbraak om generatiearmoede in Den Haag een halt toe te roepen.